Projekty

POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Informujemy, że w dniu 24.10.2018 firma FRISTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA podpisała umowę nr POIR.03.03.03-04-0006/18 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand pod tytułem:

“Umiędzynarodowienie marki FRISTOM poprzez promocję produktów oświetlenia i wiązek elektrycznych w branży Automotive”

Celem projektu jest promocja polskiej branży części samochodowych i lotniczych na rynkach Rosji, ZEA, RPA i Europy poprzez produkty oświetlenia samochodowego i wiązek elektrycznych firmy FRISTOM.

Udział w misjach i imprezach wystawienniczych w wybranych krajach umożliwi szybki dostęp do potencjalnych Klientów w jednym czasie i przyciągnie nowych kontrahentów poszukujących alternatywnych rozwiązań w branży.

Działania marketingowe (panel MPG, misje, filmy produktowe) usł. doradcza i szkolenie umożliwią firmie szerokie dotarcie do potencjalnych Klientów oraz zwiększą poziom destynacji firmy FRISTOM w eksporcie.

Rezultatem projektu będzie nawiązanie kontraktów handlowych z partnerami zagranicznymi (5 szt./do 2021).

 

Wartość projektu ogółem:                                         563 500.00 PLN

Kwota maksymalnego dofinansowania:               338 100.00 PLN (60%)

 


  
 
POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand konkurs 5 - edycja 2019

 

Informujemy, że w dniu 13.11.2019 firma FRISTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA podpisała umowę nr POIR.03.03.03-04-0006/19-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand pod tytułem:

Wsparcie marki FRISTOM w zakresie eksportu produktów oświetlenia i wiązek elektrycznych”

Celem projektu jest promocja polskiej branży części samochodowych i lotniczych na rynkach Rosji, Europy, USA poprzez produkty oświetlenia samochodowego i wiązek elektrycznych FRISTOM.

W wybranych krajach poprzez misje i targi wystawiennicze producent części samochodowych i dostawca oświetlenia motoryzacyjnego może skutecznie rozpoznać rynki, nawiązać kontakty biznesowe i rozeznać działania konkurencji. Firma biorąc udział w targach i misjach wyjazdowych osobiście wpływa na internacjonalizację swojej marki FRISTOM i jej rozpoznawalność na arenie międzynarodowej.

Rezultaty mierzalne projektu to przede wszystkim pozyskanie nowych klientów poprzez nowe kontrakty z partnerami, uczestniczącymi w wybranych wydarzeniach promocyjnych. Mogą to być kontrahenci z wybranych rynków, ale także ci, którzy na tym rynku działają. Planujemy podpisanie nowych kontraktów do 2022 i wzrost przychodów z eksportu całej firmy oraz tak samo z produktów projektu z lat 2019-2022. 

Wartość projektu ogółem:                                    449 600.00 PLN

Kwota maksymalnego dofinansowania:               269 760.00 PLN (60%)
 
 

 

Facebook YouTube
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest FRISTOM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sicienki, przy ul. Przemysłowej 5, 86-014, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529238, e-mail: fristom@fristom.com.pl, nr tel. +48 52 360 90 50/ 51. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.